Liên hệ

TRUNG TÂM TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ HAJKO

Địa chỉ: Số 03 Mẹ Suốt – P. Hải Đình – TP. Đồng Hới – Quảng Bình

Điện thoại: +84 -232 626 8888

© Copyright 2019 Hajko. All rights reserved.